InvesterareInvesterare

 

Webcast investerarpresentation den 11 september

Stabil lönsamhet och sunda finanser bidrar till att kunder, leverantörer och medarbetare känner en större trygghet. Vi menar att lönsamhet är en förutsättning i skapandet av långsiktiga och förtroendefulla relationer.

Kortnamn: BYGGP, Nasdaq First North Premier, Stockholm

ByggPartners investerarpresentation september 2017

 

STRATEGI OCH FINANSIELLA MÅL - Sedan starten 1992 har ByggPartner jobbat med samma fokus, att bygga ett lånsiktigt lönsamt bolag med stabil tillväxt och EBITmarginal på fem procent eller bättre.

VISION - Att kunderna uppfattar ByggPartner som en kompetent och aktiv partner som bidrar till effektiva lösningar på verkliga behov.

AFFÄRSIDÉ - Genom att kombinera byggkompetens med insikt i kundens verksamhet, behov och förutsättningar tillför ByggPartner ett perspektiv som bidrar till ökad affärsnytta. Genom att vara en aktiv partner i hela byggprocessen skapar ByggPartner framgång baserat på personligt engagemang, sunt förnuft och gedigen kompetens.

FINANSIELLA MÅL - ByggPartner har som mål att på medellång sikt bibehålla en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 10-15 procent. ByggPartner har som mål att på medellång sikt bibehålla en EBIT-marginal om fem procent.

UTDELNINGSPOLICY - Målet är att betala ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter skatt, beroende av ByggPartners behov av medel för att utveckla verksamheten. 

Sverker Källgården, VD ByggPartner
Presentation Aktiedagen Stockholm

Sverker Källgården, VD ByggPartner
Introduktion 30 sekunder

Sverker Källgården, VD ByggPartner
Presentation - 2 minuter

Sverker Källgården, VD ByggPartner
Intervju - mer än 2 minuter

Webcast investerarpresentation den 11 september

Certified Adviser från den 6 mars 2017: FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. Certified Adviser fram till den 6 mars 2017: Pareto Securities AB, Phone +46 8 402 50 00.