Marnässkolan

Nytt Centralkök i FagerstaNytt Centralkök i Fagersta

ByggPartner har fått i uppdrag av NVK (Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund) att bygga ett nytt centralkök i Fagersta.

Uppdraget avser nybyggnad av centralkök i Fagersta. Byggnaden ska inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen. I centralköket ska det kunna tillagas ca 4000 portioner per dag. Planerad projektstart är efter semestern.

Projektvolym: ca 64 milj.

Platschef: Thomas Björn

Läs mer i artikel på Fagersta-Posten