Möbeln

Kulturhuset MöbelnKulturhuset Möbeln

Kulturhuset Möbeln kommer att genomgå en om- och tillbyggnad med start under våren 2018. Arbetet innefattar även energiåtgärder samt en del underhållsarbeten i huset. Målet med projektet är att skapa ett kulturcentrum och en mötesplats för alla och få en större närhet mellan verksamheterna i huset och till allmänheten. Ombyggnaden innefattar bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Det planeras även för en kreativ utomhusmiljö för lek och umgänge.

 

Totalentreprenad i utökad samverkan

Kund: Tierps kommunfastigheter

Tid: start fas 1 oktober 2017. Byggstart våren 2018.

Projektvolym: ca 35 milj

 

I den före detta möbelfabriken och allaktivitetshuset Möbeln finns de flesta av Kultur och Fritids verksamheter representerade; kulturskola, bibliotek, fritidsgård, administration och uthyrningsverksamhet. Det finns samlingssalar, utställningslokal, verkstäder scen och boulebana. Plan 2 och 3 består av kontorsutrymmen som nyttjas av kommunen.