Arbeta hos ByggPartner

Arbeta hos ossArbeta hos oss

ByggPartner vill vara ett "möjligheternas företag". Det betyder att vi strävar efter att erbjuda våra medarbetare förutsättningar för både personlig och professionell utveckling. Vi tror på individens vilja att utvecklas och uppmuntrar därför ständigt våra egna talanger att ta större ansvar inom företaget. Faktum är att merparten av våra chefer kommer från våra egna led, något som vi berättar om med stolthet. Denna form av rekrytering skapar kontinuitet och bidrar till att vi kan bevara den kultur som vi byggt upp och som vi lever med.

Som en organisation i ständig utveckling är vi naturligtvis också beroende av nya perspektiv och kompetenser. Rekryteringen av externa talanger är en viktig förnyelsekälla som används närhelst behovet uppstår.

Etnisk bakgrund, formell utbildning, kön och ålder saknar helt relevans hos oss. Vi bedömer istället människor utifrån deras prestationer och försöker ta vara på deras ambitioner.

Läs gärna mer om oss och våra satsningar på företagets viktigaste tillgång under rubriken Kompetensbygget.

Vårt sätt att arbeta Vårt sätt att arbeta

Många mervärden skapas i direktkontakten mellan medarbetaren och kunden. Det finns inget som kan ersätta kompetenta medarbetares engagemang. Därför är synen på medarbetarna av avgörande betydelse för vår framgång.